DACsolidari

En compliment dels seus objectius, la fundació DACacció gestiona la campanya solidària de la FEDAC #ajutxfamílies

Campanya Solidària #AjudafamíliesxCOVID

El mes de març de 2020, i davant una situació de total excepcionalitat, es va decretar un confinament de tota la societat motivat per la pandèmica derivada del COVID19.

Davant aquesta situació, la fundació FEDAC va detectar que un percentatge significatiu de famílies dels diferents centres educatius a Catalunya estan en especials situacions de risc, i que aquesta situació perjudicava especialment als seus fills/es tant pel que fa al seu procés ordinari d’aprenentatge i educació, com fins i tot als seus hàbits i les seves necessitats bàsiques (alimentació, habitatge, recursos i material vinculats a l’educació…).

El mes d’abril de 2020 ja es van posar en funcionament un conjunt d’accions i mesures per iniciar la campanya anomenada #AjudafamíliesxCovid, que va permetre la captació de fons per tal de destinar a les famílies desafavorides i en situació de risc, i en especial per poder destinar aquests ajuts a les necessitats bàsiques i educatives (ajuts per alimentació, subministraments, casals d’estiu, activitats extraescolars, compra material escolar o llibres…)

Transcorreguts 3 anys de l’inici d’aquest projecte, ja podem afirmar que la campanya va assolir els objectius i les accions que es van establir.

COMISSIÓ

Durant el trajecte desenvolupat en aquest projecte #AjudafamíliesxCOVID ha estat fonamental i d’una alta eficiència la tasca de la Comissió de seguiment i valoració. Els membres d’aquesta comissió s’han reunit periòdicament per poder donar resposta immediata a totes les sol·licituds d’ajuts que s’han anat rebent des de l’inici de la campanya.

  • 1 representant de l’AMPA d’escoles
  • 1 representant d’EDUCADORS/ES d’educació secundària
  • 1 representant d’EDUCACORS/ES d’Educació Infantil i Primària
  • 1 representant de l’EQUIP DE TITULARITAT FEDAC
  • 1 representant del PATRONAT FUNDACIÓ FEDAC
  • 1 representant d’ONG de cooperació i solidaritat i membre Fund. DACacció