Qui som 

La fundació DACacció és una entitat sense afany de lucre que treballa per promocionar i fomentar l’educació en el lleure, la formació, la protecció i promoció de la infància, la joventut i les persones grans, la gestió social, l’esport, la salut i l’assistència social de col·lectius especialment desafavorits i que precisen d’especial atenció mitjançant l’organització d’activitats i serveis que afavoreixin aquestes finalitats. 

Activitats 

  • Activitats i accions educatives de promoció social, cultural i desenvolupament comunitari.
  • Atenció a col·lectius desafavorits. 
  • Serveis i suport a institucions i agents educatius i culturals a través de programes i accions socials i educatives. 
  • Formació de voluntaris, professionals i col·lectius desocupats o amb precarietat laboral en els àmbits educatius, culturals i de benestar social mitjançant la formació reglada, ocupacional i contínua, així com formació universitària i investigació en els mateixos àmbits. 
  • Elaboració i difusió de recursos socioeducatius mitjançant l’edició de tot tipus de publicacions, conferències, xarxes socials i serveis a les persones vinculades a l’acció de la fundació.
  • Assessorament, avaluació i orientació a entitats i administració pública a partir de l’experiència de l’entitat. 

El Patronat:

– President…

– Secretari 

– Vocal…